17 Mai i Tr.heim 2011

17 Mai i Tr.heim 2011

Kristine Fjeseth idrettsstipend 2010

Kristine Fjeseth idrettsstipend 2010

NTN TING i BERGEN 2010

NTN TING i BERGEN 2010

Idrettens hederskveld 2012

Idrettens hederskveld 2012

17 Mai Tr.Heim TKD Klubb 2013

17 Mai Tr.Heim TKD Klubb 2013

17 Mai i Tr.heim2014

17 Mai i Tr.heim2014

NTN / Forbundsting Sandefjord 2014

NTN / Forbundsting Sandefjord 2014

17 Mai i Tr.heim 2015

17 Mai i Tr.heim 2015

Kulturminister besøk

Kulturminister besøk

Nyttårsaften 2014

Nyttårsaften 2014

17 mai borgertoget 2016

17 mai borgertoget 2016

Kampsporttinget oslo Gardemoen 2016

Kampsporttinget oslo Gardemoen 2016

Trondheim tkd i Borgertoget 2017

Trondheim tkd i Borgertoget 2017